Wanneer de situatie (Situation) en de achtergrond (Background) vermeld zijn, kan het handig zijn om de ABCDE te gebruiken in de Assessment. Voorbeeld: Situation: Met Rick, verpleegkundige op de dialyseafdeling. We hebben een onwel wording bij een patiënte op de afdeling. Background: Het gaat om een 67-jarige vrouw met terminaal nierfalen. Ze gebruikt bètablokkers, een aceremmer en acetylsalicylzuur. Assessment: In de A zijn er geen problemen. In de B ademt ze wat snel maar satureert ze 100% zonder extra zuurstofsuppletie. In de C heeft ze een bloeddruk van 120/70 en een wat snelle pols van 110 per minuut ondanks haar bètablokkers. In de D heeft ze een maximale EMV-score en we hebben haar glucose gemeten: die was 3,2 dus we hebben meteen wat limonade laten drinken. In de E is er geen koorts, verder geen bijzonderheden. Recommendation: Ik denk dat ze onwel is geworden vanwege haar lage suiker. Ik stel voor dat we het straks nog eens meten en als het goed is, kan ze met het advies om goed te eten straks gewoon naar huis.