Praktijkgestuurd Klinisch Redeneren, thema ‘Acute Zorg’

Praktijkgestuurd Klinisch Redeneren is de nieuwe, baanbrekende methode van ExpertCollege om het klinisch redeneren te onderwijzen aan zorgprofessionals. In deze methode staat de praktijk centraal en worden de leerdoelen geformuleerd aan de hand van videoscenario’s met interactieve skills trainers. Voordat de videoscenario’s worden doorlopen, worden de theoretische achtergronden via adaptieve e-learningmodulen aangeleerd.

Leer klinisch redeneren zoals in de praktijk

Klinisch redeneren als een ervaren zorgprofessional, kan je alleen leren door veel verschillende specifieke situaties te observeren en te begrijpen. Je leert nadenken over de gevolgen van je handelen, over wat jij als zorgverlener meemaakt, maar ook hoe een zorgvrager zijn beperkingen, mogelijkheden en aangeboden zorg ervaart. In de scenario’s van deze methode komen essentiële onderdelen van het klinisch redeneren, als overdracht, triage, orgaansystemen, ethiek en nog veel meer relevante zaken aan bod.

Het subduraal hematoom

Herkenning van de verschillende intracraniële bloedingen is essentieel. Het subduraal hematoom is berucht, met name na trauma. Ook bij jonge mensen kan deze voorkomen en afhankelijk van de grootte en de symptomen zijn diverse opties voor behandeling denkbaar, waaronder neurochirurgie. De problematiek rondom deze jonge patiënt wordt gecompliceerd door alcoholgebruik. Wat is de oorzaak van de verwardheid? Wanneer denk je eerder aan neurologie? De patiënt in deze casus wordt opgevangen door SEH-verpleegkundige Marloes en arts assistent neurologie Joeri.

Lees Meer

Sepsis; herkenning en directe behandeling

Sepsis dient vroeg herkend te worden omdat een vertraagde behandeling zeer ernstige gevolgen kan hebben. Niet altijd staan de klassieke bevindingen op de voorgrond. De symptomen kunnen soms subtiel zijn. Adequate overdracht van de vitale parameters is van groot belang. In deze casus wordt een septische patiënte op de SEH opgevangen door verpleegkundige Marloes en arts assistent Tim.

Lees Meer

CVA en insult op de CT-kamer

SEH-verpleegkundige Marloes en Arts assistent neurologie Joeri zijn ervaren in de opvang van deze patiënt met een CVA. Onverwacht treedt een insult op. Snel handelen is vereist. Gebeurt alles wel volgens protocol? Zijn de alternatieven verdedigbaar? Hoe zit het ook weer met de bijwerkingen van de medicatie? Waar moeten we extra voor waken bij deze patiënt? Wat zijn de mogelijke oorzaken voor het insult?

Lees Meer

Nekletsel en trauma capitis; opvang en stabilisatie van de traumapatiënt

De discussie over het wel of niet stabiliseren van de nek laait weer op in deze casus. De LPA-richtlijnen wijken behoorlijk af van de ATLS-richtlijnen. Hoe gaan we hier in de praktijk mee om? Welk hulpmiddel is wanneer geschikt? Met welke complicaties moeten we rekening houden? Gaan we elke lichte verdenking op hoofdletsel scannen? Een casus uit de dagelijkse gang van zaken op de SEH, nu met de achtergronden en dilemma’s uitgelegd aan de hand van de praktijk.

Lees Meer

Verkeersongeval bij een zwangere vrouw

Een zwangere vrouw wordt na een verkeersongeluk opgevangen op de SEH. De patiënte was zelf niet op de hoogte van haar zwangerschap. Wat zijn de specifieke aandachtspunten en valkuilen bij de opvang van de zwangere traumapatiënte? Worden in de praktijk de ATLS richtlijnen strikt opgevolgd? Wie wordt geconsulteerd en wanneer? Wanneer niet en waarom? In deze boeiende casus worden tientallen leerpunten uitgediept.

Lees Meer

Pagina 2 van 212