Je ziet ze het liefst niet op de SEH, de patiënten met acute lumbago (spit). Soms zijn de klachten echter zo ernstig dat de patiënt werkelijk geen kant meer op kan. Dit vormt een uitdaging bij het lichamelijk onderzoek, maar ook een zorgvraag waarbij de patiënte enerzijds geen medische opname-indicatie heeft maar ook niet zelfstandig naar huis kan. Deze casus omvat dat ook een ethisch aspect en een dilemma. SEH-verpleegkundige Elsbeth en SEH-arts Loes maken dit niet voor het eerst mee. Ben je het eens met hun oplossing?