Animaties zijn op www.klinischredeneren.nl beschikbaar in lage resolutie. Om de animaties in hoge resolutie in uw lessen te gebruiken dient uw instelling lid te zijn van het klinischredeneren.nl platform. Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

X

De actiepotentiaal in het hart

Hartspiercellen hebben een langere depolarisatiefase dan andere cellen in het lichaam. De langer durende depolarisatie van de cardiale spiervezels wordt veroorzaakt door een belangrijk verschil tussen de celmembranen van de hartspier en die van de skeletspieren. Het celmembraan van de cardiale spiercellen bevat veel langzame calcium-natriumkanalen. De (relatief langzame) influx van natrium- en calciumionen door deze kanalen is verantwoordelijk voor het typische plateau in de actiepotentiaal van de hartspiercellen. Deze langzame calcium-natriumkanalen komen niet voor in de cellen van de skeletspieren. De korte actiepotentialen in deze cellen worden hoofdzakelijk gegenereerd door de instroom van natriumionen via snelle natriumkanalen. Samenvattend komen…

Lees Meer

X

De alveoli

De terminale bronchioli vormen de kleinste vertakkingen van de luchtwegen en monden uit in longtrechtertjes die tientallen ballonachtige zakjes omvatten: de alveoli (longblaasjes). Deze alveoli hebben een zeer dunne wand die bestaat uit slechts ëën cellaag plaveiselepitheel en een basaalmembraan. De alveoli worden omgeven door een dicht netwerk van hele dunne bloedvaten: de alveolaire capillairen. Ook deze bloedvaten hebben een erg dunne wand. Door deze dunne wand kunnen gassen als zuurstof en koolstofdioxide gemakkelijk vanuit ingeademde lucht naar het bloed diffunderen en andersom. Gasuitwisseling tussen de longen en het bloed vindt plaats in de terminale bronchioli en de alveoli. Het…

Lees Meer

X

Atrioventriculaire (AV) kleppen

Tussen het rechter atrium en het rechter ventrikel en tussen het linker atrium en het linker ventrikel bevinden zich bindweefselringen die de holtes tussen de atria en het ventrikel van elkaar scheiden; de annuli fibrosi (cordis). In deze ringen liggen de AV-kleppen ingebed. De AV-kleppen (de tricuspidalis- en mitralisklep) zorgen ervoor dat de ventrikels efficiënt pompen, doordat ze voorkomen dat het bloed vanuit de ventrikels terug naar de atria stroomt tijdens de systole van de ventrikels. Alle hartkleppen sluiten en openen zich passief. Bij de AV-kleppen komt dit door de drukverschillen tussen de atria en de ventrikels. Bij de halvemaanvormige…

Lees Meer

X

Het bicarbonaat-buffersysteem

Het bicarbonaat-buffersysteem is een uiterst krachtig systeem voor de regulatie van het zuur-base evenwicht in het lichaam. Om de werking van dit systeem te begrijpen is de volgende vergelijking van belang: Koolzuur (H2CO3) gedraagt zich als een voorraad van zowel zuren als basen. Het kan namelijk: bicarbonaat (HCO3-) afstaan (bicarbonaat is een base, dat bij een lage bloed pH zuur kan binden); H+ ionen (zuur) afstaan (dit zuur kan bij een hoge bloed pH basen binden en deze zo neutraliseren). In het geval van een acidose (teveel aan H+ ionen) zal HCO3- zich binden aan het overschot aan H+ ionen.…

Lees Meer

X

Bloedvoorziening van de alveoli

De Arteria Pulmonalis is een dun vat dat rechtstreeks uit het rechter ventrikel komt. Deze splitst zich in twee hoofdtakken om de bloedvoorziening naar de alveoli te verzorgen. Vergeleken met arteriën van de systemische circulatie zijn de corresponderende takken van de Arteria Pulmonalis korter en hebben zij een grotere diameter. De grootte en rekbaarheid van deze vaten maken het mogelijk dat de pulmonale vaatboom veel meer bloed kan herbergen wanneer de bloeddruk stijgt. Deze eigenschap noemt men vasculaire compliantie. Door deze eigenschap kan het pulmonale vaatboom zich aanpassen aan de grote volume zuurstofarm bloed dat bij elke hartslag vanuit het…

Lees Meer

X

Buffers

Buffers als eerstelijnsverdediging bij zuur-base stoornissen Buffers zijn stoffen die zuren en/of basen reversibel kunnen binden en hiermee de werking van deze zuren of basen tijdelijk kunnen elimineren. De werking van buffers is snel en vindt binnen seconden plaats. Hiermee zijn buffers de eerstelijnsverdediging van het lichaam tegen abrupte veranderingen in het zuur-base evenwicht. Buffers binden H+ ionen, of geven deze juist af afhankelijk van de pH. Dit dient als tijdelijke oplossing, tot het lichaam langdurige mechanismen heeft ingesteld om de zuur-base balans te herstellen. Elke substantie die reversibel H+ ionen kan binden of afgeven kan in principe worden beschouwd…

Lees Meer

X

Chronische respiratoire acidose

Bij chronische respiratoire acidose spelen dezelfde mechanismen een rol als bij een acute respiratoire acidose, echter hierbij hebben metabole compensatiemechanismen de pH gecorrigeerd. De PCO2 is hoog, net als bij een acute respiratoire acidose. De concentratie HCO3- is eveneens hoog (omdat de nieren onder invloed van de pH extra reabsorptie van bicarbonaat hebben bewerkstelligd). Samenvattend is bij een chronische respiratoire acidose sprake van: een hoge PCO2 (primair mechanisme); een hoge concentratie bicarbonaat (compensatiemechanisme);

Lees Meer

X

De “Law Of 8”

De "law of 8" is geen "wet" zoals de naam suggereert, maar een grafisch model waarbij de circulatie wordt afgebeeld in de vorm van een 8. Hierbij kan grafisch op een handige manier worden afgebeeld waar de diverse parameters anatomisch geplaatst kunnen worden. Tevens kunnen relaties tussen de parameters worden aangegeven. Het model is bedoeld om begrip van anatomie en fysiologie in relatie tot hemodynamiek en shock visueel te presenteren. In deze opleiding worden de begrippen stapsgewijs doorlopen. Hierbij worden besproken: Anatomie Fysiologische parameters Pathofysiologie

Lees Meer

X

De normale ademhaling

De longen vullen samen met het hart de borstholte en zijn gescheiden van de buikorganen door het diafragma, de belangrijkste ademhalingsspier. De borstwand en de longen zijn beide bekleed met pleurabladen met daartussen de pleuraholte die luchtdicht is. De long is een elastisch orgaan en heeft de neiging om naar zijn oorspronkelijke kleinere volume terug te keren door: Het terugveren van de weefsels (compliantie) De oppervlaktespanning van het waterlaagje dat de luchtwegen en longblaasjes bekleedt (recoilkrachten) Hierdoor trekt de long de borstwand naar binnen, waardoor een negatieve druk in de pleuraholte ontstaat. Tijdens aanspannen van het diafragma en de externe…

Lees Meer

X

Aldosteron

De reabsorptie van natrium door de principale cel staat onder invloed van aldosteron. Aldosteron wordt uitgescheiden door de bijnieren onder invloed van angiotensine II (link). Het stimuleert de reabsorptie van natriumionen en water en versterkt de secretie van kaliumionen. Het hormoon werkt voornamelijk door binding aan receptoren op de principale cellen van de corticale verzamelbuizen. Aldosteron verhoogt de natriumreabsorptie op twee manieren: Door de stimulatie van de Na+-K+-ATPase pomp in het basolaterale membraan van de principale cellen. Zoals eerder besproken, zorgt deze pomp voor een lage natriumconcentratie in de tubuluscel ten opzichte van de natriumconcentratie in het tubulaire lumen. Dit…

Lees Meer

Pagina 1 van 712345...Laatste »