Praktijkgestuurd Klinisch Redeneren, thema ‘Acute Zorg’

Praktijkgestuurd Klinisch Redeneren is de nieuwe, baanbrekende methode van ExpertCollege om het klinisch redeneren te onderwijzen aan zorgprofessionals. In deze methode staat de praktijk centraal en worden de leerdoelen geformuleerd aan de hand van videoscenario’s met interactieve skills trainers. Voordat de videoscenario’s worden doorlopen, worden de theoretische achtergronden via adaptieve e-learningmodulen aangeleerd.

Leer klinisch redeneren zoals in de praktijk

Klinisch redeneren als een ervaren zorgprofessional, kan je alleen leren door veel verschillende specifieke situaties te observeren en te begrijpen. Je leert nadenken over de gevolgen van je handelen, over wat jij als zorgverlener meemaakt, maar ook hoe een zorgvrager zijn beperkingen, mogelijkheden en aangeboden zorg ervaart. In de scenario’s van deze methode komen essentiële onderdelen van het klinisch redeneren, als overdracht, triage, orgaansystemen, ethiek en nog veel meer relevante zaken aan bod.

Pericarditis

Virale pericarditis is een ziektebeeld dat vaker voorkomt dan de meeste zorgprofessionals beseffen. De symptomen kunnen deels lijken op een acuut coronair syndroom maar met een gedegen kennis en het stellen van de juiste vragen kan de diagnose in veel gevallen snel worden herkend. SEH-verpleegkundige Niels en SEH-arts Niki hebben in dit geval een uitdaging aan deze patiënt, die zich deels atypisch presenteert. Deze man wil alleen maar op zijn zij liggen. Biedt een echo van het hart uitsluitsel? Of wellicht de laboratoriumuitslagen? Het ECG? Wat doen we als we nog steeds twijfelen over een mogelijk ACS?

Lees Meer

Acute rugpijn

Je ziet ze het liefst niet op de SEH, de patiënten met acute lumbago (spit). Soms zijn de klachten echter zo ernstig dat de patiënt werkelijk geen kant meer op kan. Dit vormt een uitdaging bij het lichamelijk onderzoek, maar ook een zorgvraag waarbij de patiënte enerzijds geen medische opname-indicatie heeft maar ook niet zelfstandig naar huis kan. Deze casus omvat dat ook een ethisch aspect en een dilemma. SEH-verpleegkundige Elsbeth en SEH-arts Loes maken dit niet voor het eerst mee. Ben je het eens met hun oplossing?

Lees Meer

Diabetische ketoacidose

Therapieontrouw en diabetes mellitus de novo zijn bekende oorzaken van diabetische ketoacidose. Niet altijd wordt de diagnose snel gesteld. Welke anamnesevragen zetten je op het juiste spoor? Wat zijn diagnostische hulpmiddelen bij dit ziektebeeld? Welke psychosociale factoren spelen een rol bij therapieontrouw? Waarom zijn patiënten met ketoacidose zo ernstig uitgedroogd? Wanneer kunnen we starten met insulinetoediening? Deze vragen -en nog veel meer- komen aan bod in een boeiend scenario onder de kundige leiding van SEH-verpleegkundige Niels en SEH-arts Niki.

Lees Meer

Intoxicatie met paracetamol en antidepressiva

Intoxicaties met zowel paracetamol als SSRI's zien we vaak op de SEH. Wat nu als een patiënt beide middelen heeft gebruikt bij een Tentamen Suicide? Wat zijn de symptomen en hoe snel moeten we behandelen? Heeft maagspoelen nog een plaats bij de behandeling en zo ja, wanneer? Wat is de gedachte achter de behandelprotocollen? In dit scenario speelt naast de somatiek ook psychiatrie en ethiek een belangrijke rol. Verpleegkundige Tim en SEH-arts Niki nemen u mee in de verschillende fasen en dilemma’s rondom de acute opvang van deze patiënte.

Lees Meer

Galstenen

Een patiënt bet galstenen presenteert zich niet altijd even klassiek. Pijn in de buik kan veel oorzaken hebben. Het belang van anamnese, lichamelijk onderzoek en diagnostiek wordt duidelijk tijdens de opvang door SEH-verpleegkundige Elsbeth en SEH-arts Loes. In deze casus worden tevens vragen rondom communicatie, pijnstilling, laboratoriumbevindingen, medicamenteus beleid en andere behandelopties uitgediept.

Lees Meer

Longembolie, opvang op de SEH

Vaak kom je er niet meteen achter dat een longembolie de klachten veroorzaakt bij je patiënt. Welke vragen moet je stellen en waarom? Wat zijn de risicofactoren? Wat is je volgorde bij diagnostiek? Wanneer bepaal je d-dimeren? In deze casus gaat de patiënt achteruit. Wat is het beleid? SEH-verpleegkundige Tim en SEH-arts Martijn zijn goed op elkaar ingespeeld en visualiseren een praktische toepassing van de ABCDE-methodiek.

Lees Meer

Meningitis, opvang op de SEH

Een zieke patiënte wordt op de SEH opgevangen door verpleegkundige Tim en SEH-arts Niki zullen de juiste informatie moeten verzamelen om de diagnose meningitis tijdig te stellen. Vervolgens mag behandeling niet worden uitgesteld? Wat zijn de gevolgen van een laat gestarte behandeling? Welke medicatie moet worden gegeven? Hebben corticosteroïden zin? Zegt het nu wel of niet iets als de patiënt nekstijf is?

Lees Meer

Intoxicatie na dancefestival

De dancefeesten in Nederland zijn erg populair en de intoxicaties met populaire recreatieve drugs zien we regelmatig op de SEH. Wat zijn de populaire drugs? Hoe worden ze ingenomen? Wat zijn de effecten en hoe gaan we om met de acute intoxicaties? In deze casus wordt een meervoudige intoxicatie bij een jonge patiënt gevisualiseerd. Verpleegkundige Tim en SEH-arts Martijn zien hun patiënt snel achteruitgaan, maar is dit wel een primair effect van de drugs? Waar moet je nog meer rekening mee houden? Hoe bepaal je wat de boosdoener is? Een boeiende casus, levensecht nagespeeld door een professionele acteur.

Lees Meer

Acuut coronair syndroom, presentatie op de SEH.

Het acuut coronair syndroom (ACS) wordt, afhankelijk van de ernst, op verschillende manieren behandeld. Wat zijn de relevante anamnesevragen en waarom? Wanneer kiezen we voor medicamenteus beleid? Wanneer voor een PCI? Wat verwachten we van de medicatie? Hoe snel? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Verpleegkundige Tim is goed op de hoogte en met SEH-arts Martijn van Beijnen verloopt de opvang soepel….of zien ze toch iets over het hoofd?

Lees Meer

CVA en trombolyseprotocol

De opvang van een patiënt met een CVA vindt in deze film plaats op de CT-kamer. De verschillende stadia van opvang en de argumenten voor beleid worden helder gecommuniceerd tussen verpleegkundige Marloes en arts assistent neurologie Joeri. Moet een CT met contrast worden gemaakt? Waarom (wel of niet)? Worden de stappen van het protocol adequaat gevolgd? Is de presentatie klassiek of atypisch? De casus neemt je mee in de relevante achtergronden van het praktijkgestuurd klinisch redeneren.

Lees Meer

Pagina 1 van 212