Animaties zijn op www.klinischredeneren.nl beschikbaar in lage resolutie. Om de animaties in hoge resolutie in uw lessen te gebruiken dient uw instelling lid te zijn van het klinischredeneren.nl platform. Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

X

Regulatie van het zuurbase evenwicht met koolstofdioxide

Talloze complexe modellen en wiskundige vergelijkingen zijn opgesteld om het effect van de zuurgraad van het bloed op het koolstofdioxide en vice versa in beeld te brengen. Voor deze cursus wordt een eenvoudig hanteerbaar model gebruikt. Koolstofdioxide (CO2) speelt een primaire rol bij de regulatie van het zuurbase evenwicht in het lichaam. CO2 wordt continu in het lichaam van de foetus gevormd als afbraakproduct bij metabole processen. Verbranding van glucose draagt hier het meest significant aan bij. Glucose wordt hierbij verbruikt en CO2 and H2O worden gevormd. Hoe meer glucose er wordt verbrand, des te meer CO2 er wordt gevormd.…

Lees Meer

X

Forward en backward failure

Forward failure geeft aan dat het hart niet het benodigde volume naar voren kan transporteren. Bij de linker harthelft houdt dit in dat het hart niet voldoende bloed in de aorta kan pompen Bij de rechter harthelft houdt dit in dat het hart niet voldoende bloed in de Arteria Pulmonalis kan pompen Redenen voor forward failure omvatten: Myocardinfarcering: er is niet voldoende functioneel spierweefsel om een adequate contractie te bewerkstelligen Klepstenose: het hart kan niet voldoende bloed pompen door een vernauwde klepopening Hypertensie: de druk waartegen het hart moet pompen is te hoog Backward failure geeft aan dat er stuwing…

Lees Meer

X

Gaswisseling in de placenta

De cellen in het lichaam hebben zuurstof nodig voor de productie van energie. Deze energie wordt vervolgens gebruikt voor celgroei en vele andere activiteiten. Bij celactiviteit komen grote hoeveelheden kooldioxide vrij. De cellen moeten deze kooldioxide kwijtraken om normaal te blijven functioneren. Bij de foetus wordt het foetale bloed via de navelstrengarterie naar de placenta getransporteerd. De rode bloedcellen van dit arteriele bloed hebben een lage zuurstofconcentratie en een hoge kooldioxideconcentratie. In de placenta kunnen de rode bloedcellen zuurstof binden en kooldioxide afgeven aan de maternale rode bloedcellen. Na deze gaswisseling in de placenta stroom het foetale bloed via de…

Lees Meer

X

De hartcyclus

Een hartcyclus is een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen die optreden in de tijd tussen de ene hartslag en de volgende. Elke normale hartcyclus start met de vorming van een actiepotentiaal in de sinusknoop, een ovale structuur in de zijwand van het rechter atrium, dicht bij de opening van de bovenste holle ader. De cellen van de sinusknoop genereren autonoom actiepotentialen. Zodra een actiepotentiaal in de sinusknoop is gegenereerd, worden de aangrenzende cellen van het rechter atrium geactiveerd. Vervolgens depolariseert het hele syncytium van het atrium, waarna de actiepotentiaal naar de AV-knoop, de bundel van His en uiteindelijk het ventrikel wordt…

Lees Meer

X

Hemoglobine

Hemoglobinemoleculen (Hb) vormen meer dan 95% van de eiwitten in de erytrocyten. Het pigment hemoglobine zorgt voor het binden en transporteren van zuurstof en koolstofdioxide. Zonder hemoglobine zou er onvoldoende zuurstofvoorziening in de organen en weefsels bestaan. Hemoglobine bevindt zich in de erytrocyten en circuleert niet vrij rond in het bloedplasma. In de longen bindt zuurstof zich aan de hemoglobine. In de organen en in weefsel waar relatieve zuurstofarmoede heerst, wordt het zuurstof afgestaan. De hemoglobine bindt vervolgens de afvalstof koolstofdioxide en transporteert deze naar de longen, waar de koolstofioxide wordt afgevoerd.

Lees Meer

X

Het hart

Het hart is een grote holle spier die via een stelsel van bloedvaten bloed het lichaam rondpompt. Het hart bevindt zich in de thorax (borstkas), achter het sternum (borstbeen) in het mediastinum (de ruimte tussen de longen). Het hart ligt met de apex (hartpunt) naar linksonder georiënteerd, een beetje schuin, en rust op het diafragma (middenrif). De hartwand Het hart is opgebouwd uit verschillende lagen weefsel: Endocard: dit is de binnenkant van het hart, dat in direct contact staat met het bloed in de atria en ventrikels. Het endocard loopt over in de binnenwand van de bloedvaten en vormt tevens…

Lees Meer

X

Het renine-angiotensine-aldosteronsysteem

Het renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS) speelt een belangrijke rol bij het reguleren van de GFR en de renale natriumuitscheiding, vooral in situaties waarin er sprake is van een afgenomen nierperfusie. De activatie van het RAAS start met de afgifte van renine door het juxtaglomerulaire apparaat. De juxtaglomerulaire cellen worden op verschillende manieren getriggerd om renine af te geven. Behalve door activatie van de hierboven beschreven macula densacellen (tubuloglomerulaire autoregulatie), wordt de afgifte van renine gestimuleerd bij een daling van de renale perfusiedruk. Wanneer de renale perfusiedruk daalt, worden renale baroreceptoren (rekreceptoren in de afferente arteriole) geactiveerd of vindt activatie van het sympathisch…

Lees Meer

X

Het Tegenstroomprincipe

Nadat de voorurine de proximale tubulus heeft gepasseerd komt het terecht in de lis van Henle. Alhier wordt nog eens ongeveer 20-25% van het aanwezige water gereabsorbeerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van het tegenstroomprincipe: De opstijgende gedeeltes van de lis van Henle, die naar de cortex toe lopen, zijn niet doorlaatbaar voor water. De epitheelcellen van de dikke stijgende tak nemen, via co-transport, actief natrium- en chloorionen op uit de voorurine. Hierdoor bevat het renale interstitium in de medulla ter hoogte van de lis van Henle een ongewoon hoge concentratie opgeloste deeltjes: dit kan oplopen tot 1200 mOsm/L.…

Lees Meer

X

Hyponatriëmie en Hypernatriëmie

Een van de basisbepalingen om de vullingsstatus van een patiënt te beoordelen is het meten van de natriumconcentratie in het bloedplasma. (De osmolariteit van het plasma wordt niet routinematig bepaald. ) Aangezien de extracellulaire vloeistof voor meer dan 90% uit natrium en geassocieerde anionen (vooral chloride) bestaat, is het natriumgehalte in vele situaties een redelijk goede indicator van de plasmaosmolariteit. Bij een verlaagde natriumconcentratie (<135 mmol/L) in het plasma spreekt men van hyponatriëmie. Wanneer de concentratie hoger is dan 145 mmol/L, dan is er sprake van hypernatriëmie. Oorzaken voor hyponatriëmie Een verlaagde plasma-natriumconcentratie kan worden veroorzaakt door: Verlies van natrium…

Lees Meer

X

Veneuze return naar het hart

Wanneer het bloed in het veneuze systeem terecht komt is de druk al significant gedaald. De gemiddelde bloeddruk in het veneuze systeem is 2 mmHg, in vergelijking met een gemiddelde van 100 mmHg in het arteriële systeem. De lage veneuze druk is nauwelijks in staat om het bloed terug naar het hart te laten stromen, met name in de benen wanneer de patient rechtop staat (want de zwaartekracht werkt terugstroom richting het hart tegen). Er zijn diverse mechanismen die de terugstroom alsnog waarborgen: Het sympathisch zenuwstelsel; De pompwerking van skeletspieren; De invloed van ademhaling. Venen hebben sympathische motorische neuronen. Sympathische…

Lees Meer

Pagina 3 van 712345...Laatste »