Animaties zijn op www.klinischredeneren.nl beschikbaar in lage resolutie. Om de animaties in hoge resolutie in uw lessen te gebruiken dient uw instelling lid te zijn van het klinischredeneren.nl platform. Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

X

Antidiuretisch hormoon (ADH)

De reabsorptie van water door de principale cellen staat onder invloed van het antidiuretisch hormoon (ADH). ADH, ook wel vasopressine genoemd, is een hormoon dat door de hypofyse wordt uitgescheiden. ADH bevordert de waterresorptie en remt dus de urineformatie. De afgifte van ADH wordt gereguleerd door angiotensie II, osmoreceptoren in de hypothalamus en baroreceptoren in het hart, de longvaten en de carotiden. De osmoreceptoren geven signalen af aan de hypofyse bij een verhoogde osmolariteit van het bloed. Baroreceptoren stimuleren de afgifte van ADH bij een afname van het plasmavolume. ADH verhoogt de permeabiliteit voor water in de cellen van de…

Lees Meer

X

De valvulae semilunares (halvemaanvormige kleppen)

De halvemaanvormigekleppen (de aorta- en pulmonalisklep) voorkomen dat bloed vanuit de aorta en de arteria pulmonalis naar de ventrikels terugstroomt. Ze zorgen ervoor dat het bloed vanuit de ventrikels efficiënt naar de pulmonale en perifere circulatie wordt gepompt. Pulmonalisklep Als het rechter ventrikel zich heeft gevuld wordt de pulmonalisklep geopend. Via de pulmonalisklep verlaat zuurstofarm bloed het rechter ventrikel en stroomt het de Arteria Pulmonalis in. De pulmonalisklep gaat weer dicht als het rechter ventrikel ontspant. Hierdoor kan bloed vanuit de longen niet terugstromen naar het rechter ventrikel. Aortaklep Als het linker ventrikel zich heeft gevuld wordt de aortaklep geopend.…

Lees Meer

X

Diastole en systole

Elke hartcyclus bestaat uit de diastole en de systole. Wanneer niet anders omschreven wordt steeds gerefereerd aan de ventriculaire (dus niet de atriale) systole en diastole. Tijdens de diastole treedt relaxatie van de ventrikels op, terwijl de ventrikels tijdens de systole contraheren. De animatie geeft de drukveranderingen in de aorta, het linker ventrikel en het linker atrium tijdens de hartcyclus weer. Ook worden de veranderingen van het ventrikelvolume tijdens de hartcyclus weergegeven. Dit wordt gerelateerd aan de generatie van de elektrische stroom zoals geregistreerd in een elektrocardiogram. Tot slot laat de onderste curve de hartgeluiden zien die tijdens elke hartcyclus…

Lees Meer

X

Diffusie

Het gastransport vindt plaats in de kleinste en nauwste delen van de luchtwegen (de bronchioli en de longblaasjes) op basis van concentratieverschillen. Het transport vindt plaats van hoge naar lage concentratie. Dit mechanisme van transport noemt men diffusie. Ook de gasuitwisseling tussen longblaasjes en bloed vindt plaats door middel van diffusie. Uit de diffusiewet van Fick volgt dat diffusie sneller gaat bij: Een groot oppervlak: het oppervlak van de 300 miljoen longblaasjes is immens: 1 m2 per kg lichaamsgewicht (bij een persoon van 70 kg dus 70 m2). Een kleine afstand: het alveolo-capillaire membraan, de scheidingswand tussen gas en bloed,…

Lees Meer

X

PTH

De renale calciumreabsorptie in de distale tubulus wordt beënvloed door parathormoon (PTH). PTH wordt geproduceerd door de bijschildklieren als reactie op een verlaagd calciumgehalte in het bloed, teneinde het calciumgehalte in het bloed te normaliseren. PTH heeft op nieren de volgende twee effecten: Stimulatie van de productie van actief vitamine D (1,25-dihydroxyvitamine D) door verhoging van de 1a-hydroxylase activiteit. Stimulatie van de renale tubulaire calciumreabsorptie, waardoor de calciumexcretie via de urine afneemt: aan de luminale zijde worden waarschijnlijk de Clë kanalen geopend, waardoor chloor vanuit het tubulaire lumen in de tubuluscel stroomt. De lading in de tubuluscel wordt hierdoor negatiever…

Lees Meer

X

Effect van temperatuur op de pH

Hemoglobine neemt naarmate het bloed koeler wordt meer H+ ionen op. Hierdoor neemt de concentratie aan vrije H+ ionen in het bloed af en stijgt de pH met ongeveer 0.015 per °C daling. Andersom geldt dat de pH daalt met 0.015 per °C stijging. Hyperthermie leidt tot een verlaging van de pH. Ook de oplosbaarheid van CO2 verandert met de temperatuur van het bloed waardoor de PCO2 per graad temperatuurverschil verandert: bij daling van de temperatuur: afname van de oplosbaarheid van CO2 met ongeveer 4.5%; bij stijging van de temperatuur: toename van de oplosbaarheid van CO2 met ongeveer 4.5%. De…

Lees Meer

X

De elektrische lading van de cel

Nagenoeg elke cel in het lichaam is elektrisch ëgeladenë. Dit houdt in dat er een verschil bestaat in de lading tussen de binnenkant van de cel en diens buitenkant (ofwel tussen de intracellulaire ruimte en de extracellulaire ruimte). De binnenkant van de cel is in rust, wanneer er geen specifieke activatieprocessen plaatsvinden, negatief geladen ten opzichte van de buitenkant. De cel is gepolariseerd wanneer er sprake is van een negatieve pool (de binnenkant) en een positieve pool (de buitenkant). Het spanningsverschil gedurende de rustfase tussen de binnenkant en de buitenkant van de cel is bij spiercellen van het hart ongeveer…

Lees Meer

X

Hypoxemie

Hypoxemie is de eerste fase van zuurstofgebrek. In een later stadium kan dit overgaan naar hypoxie en zelfs asfyxie. Tijdens hypoxemie daalt de zuurstofverzadiging van het arteriële bloed, maar blijven de functies van de cellen en organen intact. Foetale hypoxemie en/of acidemie treedt vaker op in het geval van: Intra-uteriene groeiachterstand (IUGR) Vroeggeboorte Serotiniteit Zwangerschapscomplicaties (zoals pre-eclampsie) Meconiumhoudend vruchtwater Intrapartaal bloedverlies Chorioamnionitis Foetale sepsis Gebruik van uterusstimulantia De eerste stap in de foetale verdediging tegen hypoxemie is een efficiëntere opname van zuurstof door de foetale rode bloedcellen. Verminderde activiteit van de foetus, met andere woorden een afname van foetale bewegingen…

Lees Meer

X

Hypoxie

Hypoxie: wanneer er sprake is van een verlaagd zuurstofgehalte in de organen ten opzichte van de behoefte. De foetus kan hierop reageren met aanmaak van stresshormonen, zoals adrenaline en noradrenaline. Dit leidt tot vermindering van de doorbloeding van de perifere weefsels. Het bloed wordt geleid naar de vitale weefsels en organen (met name belangrijk hierbij zijn de hersenen, het hart en de bijnieren) Wanneer ook de centrale organen zijn aangedaan spreekt men van asfyxie. Het stadium vëër hypoxie wordt hypoxemie genoemd.

Lees Meer

X

Bicarbonaat en Base Excess

Bepaling van het serum bicarbonaat en van de zogenaamde Base Excess (base-overschot) wordt routinematig als onderdeel van de zuur-base status gedaan. Beide bepalingen hebben hetzelfde doel: het bepalen van de metabole component in het zuur-base evenwicht. Belangrijk is om te beseffen dat een afwijkende bicarbonaat of base excess waarde niet hetzelfde inhoudt als een primair metabool probleem. Ook bij een primair respiratoir probleem kan een afwijking detecteerbaar zijn in de bicarbonaat (of base excess) waarden. Afwijkende bicarbonaat en/of base excess waarden zijn niet conclusief voor een primair metabool probleem Het serum bicarbonaat geeft aan wat de base-status is van het…

Lees Meer

Pagina 2 van 712345...Laatste »