Aldosteron

De reabsorptie van natrium door de principale cel staat onder invloed van aldosteron. Aldosteron wordt uitgescheiden door de bijnieren onder invloed van angiotensine II (link). Het stimuleert de reabsorptie van natriumionen en water en versterkt de secretie van kaliumionen. Het hormoon werkt voornamelijk door binding aan receptoren op de principale cellen van de corticale verzamelbuizen. Aldosteron verhoogt de natriumreabsorptie op twee manieren:

  • Door de stimulatie van de Na+-K+-ATPase pomp in het basolaterale membraan van de principale cellen. Zoals eerder besproken, zorgt deze pomp voor een lage natriumconcentratie in de tubuluscel ten opzichte van de natriumconcentratie in het tubulaire lumen. Dit zorgt voor een concentratiegradiënt die de reabsorptie van natriumionen door diffusie mogelijk maakt. Tegelijkertijd zorgt aldosteron via de Na+-K+-ATPase pomp voor een hoge kaliumconcentratie in de principale cel.
    De kaliumionen worden vervolgens in het tubulaire lumen uitgescheiden door diffusie.
  • Door het verhogen van de permeabiliteit van het luminale membraan van de principale cellen voor natriumionen.

Wanneer meer natrium wordt heropgenomen dan wordt eveneens meer water gereabsorbeerd door osmose. Het bloedvolume en de systemische arteriële druk stijgen.