Atrioventriculaire (AV) kleppen

Tussen het rechter atrium en het rechter ventrikel en tussen het linker atrium en het linker ventrikel bevinden zich bindweefselringen die de holtes tussen de atria en het ventrikel van elkaar scheiden; de annuli fibrosi (cordis). In deze ringen liggen de AV-kleppen ingebed.
De AV-kleppen (de tricuspidalis- en mitralisklep) zorgen ervoor dat de ventrikels efficiënt pompen, doordat ze voorkomen dat het bloed vanuit de ventrikels terug naar de atria stroomt tijdens de systole van de ventrikels.

Alle hartkleppen sluiten en openen zich passief. Bij de AV-kleppen komt dit door de drukverschillen tussen de atria en de ventrikels. Bij de halvemaanvormige kleppen komt dit door de drukverschillen tussen de ventrikels en de grote arteriën (aorta en arteria pulmonalis).
Tricuspidalisklep (valva tricuspidalis)
Deze klep bevindt zich tussen het rechter atrium en het rechter ventrikel en voorkomt dat het bloed vanuit het rechter ventrikel terugstroomt naar het rechter atrium tijdens de systole van het ventrikel. Na afloop van de ventrikelcontractie begint de druk in het rechter ventrikel af te nemen. Wanneer de druk in het rechter ventrikel lager is dan de druk in het rechter atrium, gaat de tricuspidalisklep open en kan het rechter ventrikel zich vullen. Na afloop van de ‘kick’ (contractie) van het rechter atrium is de druk van het rechter ventrikel hoger dan de druk van het rechter atrium, waardoor de slippen van de tricuspidalisklep worden dichtgedrukt.
Mitralisklep (valva mitralis of valva bicuspidalis)
Deze klep wordt zo genoemd omdat hij op een ‘mitra’ (een bisschopsmijter) lijkt. De mitralisklep bevindt zich tussen het linker atrium en het linker ventrikel en voorkomt dat het bloed vanuit het linker ventrikel terugstroomt naar het linker atrium tijdens de systole van het ventrikel. Na afloop van de ventrikelcontractie begint de druk in het linker ventrikel af te nemen. Wanneer de druk in het linker ventrikel lager is dan de druk in het linker atrium, gaat de mitralisklep open en kan het linker ventrikel zich vullen. Na afloop van de ‘kick’ (contractie) van het linker atrium is de druk van het linker ventrikel hoger dan de druk van het linker atrium, waardoor de slippen van de mitralisklep worden dichtgedrukt.