Bloedvoorziening van de alveoli

De Arteria Pulmonalis is een dun vat dat rechtstreeks uit het rechter ventrikel komt. Deze splitst zich in twee hoofdtakken om de bloedvoorziening naar de alveoli te verzorgen. Vergeleken met arteriën van de systemische circulatie zijn de corresponderende takken van de Arteria Pulmonalis korter en hebben zij een grotere diameter.
De grootte en rekbaarheid van deze vaten maken het mogelijk dat de pulmonale vaatboom veel meer bloed kan herbergen wanneer de bloeddruk stijgt. Deze eigenschap noemt men vasculaire compliantie. Door deze eigenschap kan het pulmonale vaatboom zich aanpassen aan de grote volume zuurstofarm bloed dat bij elke hartslag vanuit het rechter ventrikel wordt aangevoerd.

De Venae Pulmonalis, die, net als de Arteriae Pulmonalis kort zijn, transporteren zuurstofrijk bloed vanuit de longen naar het linker atrium. Dit bloed stroomt door naar het linker ventrikel en wordt vervolgens naar de rest van het lichaam gepompt. De rekbaarheid van de Venae Pulmonalis is vergelijkbaar met de rekbaarheid van de vaten in de systemische circulatie.