Chronische respiratoire acidose

Bij chronische respiratoire acidose spelen dezelfde mechanismen een rol als bij een acute respiratoire acidose, echter hierbij hebben metabole compensatiemechanismen de pH gecorrigeerd. De PCO2 is hoog, net als bij een acute respiratoire acidose. De concentratie HCO3 is eveneens hoog (omdat de nieren onder invloed van de pH extra reabsorptie van bicarbonaat hebben bewerkstelligd). Samenvattend is bij een chronische respiratoire acidose sprake van:

  • een hoge PCO2 (primair mechanisme);
  • een hoge concentratie bicarbonaat (compensatiemechanisme);