Vaak kom je er niet meteen achter dat een longembolie de klachten veroorzaakt bij je patiënt. Welke vragen moet je stellen en waarom? Wat zijn de risicofactoren? Wat is je volgorde bij diagnostiek? Wanneer bepaal je d-dimeren? In deze casus gaat de patiënt achteruit. Wat is het beleid? SEH-verpleegkundige Tim en SEH-arts Martijn zijn goed op elkaar ingespeeld en visualiseren een praktische toepassing van de ABCDE-methodiek.